Visie & missie

Gezondheid is niet enkel de afwezigheid van ziekte.

Volgens de definitie van het WHO is gezondheid ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn’.

In dit centrum hanteren wij de visie van Machteld Huber, de grondlegger van de positieve gezondheid. Hierbij staat een betekenisvol leven centraal. De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van elke mens en niet op zijn beperkingen of de ziekte zelf.

Wij willen u graag helpen een stapje dichter te komen tot uw optimale gezondheid!

Elke mens is verbonden met anderen. Net als in de natuur zijn er drie belangrijke elementen die bijdragen tot een evenwichtig leven: harmonie, balans en ritme.

Harmonie

Harmonie is de kunst van het ‘in het moment te leven’,  aanvaarden wat is en leren omgaan met moeilijke emoties zonder er door overspoeld te worden.

Elke dag worden we geconfronteerd met talrijke gebeurtenissen, de ene al wat moeilijker dan de andere. Hoe we dénken over deze omstandigheden is verantwoordelijk  voor de opgewekte emoties.

Dit gedachtepatroon wordt gestuurd door onze conditionering.

Heb je het gevoel dat alles je tegenzit, dat jij steeds de pechvogel van het gezelschap bent?

Ben je boos, verdrietig of gefrustreerd omdat anderen steeds over je grenzen gaan? Voel je je beschaamd of schuldig omdat je niet kan voldoen aan de verwachtingen van je geliefden?

Aangeleerd gedrag bepaalt voor een groot deel jouw leven. Wie je in wezen werkelijk bent ligt vaak verborgen onder een dikke laag geconditioneerde patronen.

Wil je leren om weer verbinding te maken met je intuïtie en te luisteren naar wat je lichaam je vertelt?

Balans

Balans is van cruciaal belang voor het optimaal functioneren van een ecosysteem.

Het is belangrijk in relatie tot anderen, maar ook in relatie met jezelf.

Wat of wie  geeft je energie? Wanneer heb je het gevoel dat je leeggezogen wordt?

Wanneer je lichamelijk én geestelijk in balans bent, gaat het goed met je.

Op microscopisch niveau is balans van belang voor alle biochemische en metabole processen in ons lichaam.  Een kleine disbalans kan gemakkelijk bijgestuurd worden en zorgt voor versterking van een systeem.

Wanneer we geen aandacht besteden aan de signalen die ons lichaam ons geeft kan dit echter al snel leiden tot klachten en ontstaat er ziekte.

Hoe zit het met jouw systeem? Is jouw systeem in evenwicht?

Ritme

Ritme ontstaat door een steeds terugkerende interactie van het aanwezige met de ruimte. Er kan alleen sprake zijn van ritme wanneer je niet alleen bezig bent met het aanwezige, maar ook tussenruimtes open laat waarin je iets laat gebeuren.

Je vindt het overal in de natuur. Denk maar aan het dag-en-nachtritme, de getijden, de seizoenen en het ritme van het leven en de dood.

Als mens zijn we deel van de natuur. We worden beïnvloed door deze natuurlijke ritmes, maar hebben ook  een eigen ritme.  Het ritme van de ademhaling, het hartritme, het slaap- en waakritme, de menstruele cyclus, het ritme van opbouw en afbraak van cellen om er enkele te noemen.

Ritmes geven structuur aan ons leven, ze vormen markeringen in de tijd en beïnvloeden ons lichamelijk en geestelijk welbevinden.

Jouw perfecte ritme kan erg verschillen van dat van je partner of buur.

Het ritme waarop alles lijkt te kloppen is veranderlijk in de tijd en onder meer afhankelijk van leeftijd, geslacht en omgeving.

Wat is jouw ideale ritme? Wat kan jou helpen om een gezond ritme te bekomen?

In ons gezondheidshuis kom jij op de eerste plaats. Vertel ons jouw verhaal!

Via open en eerlijke communicatie en een persoonlijke aanpak  gaan we op zoek naar de wortel van je klachten.

We leren je om beter te luisteren naar je lichaam en helpen je  kleine, eenvoudige overwinningen te behalen op gebieden die voor jou essentieel zijn.

Wij doen niet aan symptoombestrijding, maar verbinden ons er toe de oorzaak aan te pakken en je handvaten te geven zodat we onszelf op termijn overbodig maken.

Jij geeft het tempo aan, wij begeleiden jou!