(Pre) diabetestraject

Diabetes is een belangrijk gezondheidsprobleem.

Wereldwijd is er een gestage toename van het aantal mensen met diabetes. De cijfers zijn sinds eind vorige eeuw verdubbeld.

1 op 5 mensen met diabetes is ouder dan 65 jaar. Helaas zien we de tendens om op steeds jongere leeftijd diabetes type II te ontwikkelen.

Wanneer de nuchtere glucose en de HbA1c-waarde ( = parameter die wordt gebruikt bij het opvolgen van diabetespatiënten) verhoogd zijn, spreken we van diabetes.

Soms ligt de nuchtere bloedglucosespiegel boven de normale drempel, maar nog onder de drempel voor diabetes, in dat geval spreken we van prédiabetes.

Via onderstaande link vind je meer relevante en interessante informatie betreffende de preventie van diabetes type II.

https://www.diabetes.be/sites/default/files/2020-10/WETENSCHAPPELIJKDOSSIER_DiabetespreventieSept2020.pdf

Het (pre)diabetestraject dat wij aanbieden is bedoeld om via leefstijlaanpassingen de balans tussen jouw glucose- en vethuishouding te herstellen.

Het is opgebouwd uit 8 verschillende stappen. Op een eenvoudige manier leggen we uit welke kleine stapjes je kan zetten en geven we praktische tips die je kan gebruiken om je gezondheid te verbeteren. De focus ligt niet enkel op voeding, maar op het gehele samenspel van lichamelijke, emotionele en sociale factoren die jouw gedrag bepalen.

Je kan dit traject doorlopen in kleine groepjes van 6-8 deelnemers of op individuele basis al naargelang jouw voorkeur.

Dit traject is bedoeld voor mensen van alle leeftijden. Zowel wanneer de diagnose diabetes reeds gesteld is als wanneer jouw bloedglucosewaarden nog net onder de drempel liggen kan je er baat bij hebben.

De weg naar een betere gezondheid  hangt af van jouw bereidheid om het werk te doen en de stappen daadwerkelijk te integreren in jouw leven. In het licht hiervan is enthousiasme en inzet van groot belang.

Dit traject bestaat uit:

  • Intakegesprek met bloedname/opnemen van parameters/klinisch onderzoek
  • 4 x groepssessie (2u)
  • afsluitend individueel gesprek (30 min)

260 euro

EXCLUSIEF

120 euro voor intakegesprek met bloedname/opnemen van parameters/klinisch onderzoek (60 min)

60 euro voor afsluitend individueel gesprek (30 min)

Dr. Annemie Dom (leefstijlarts)

Om toegang te krijgen tot dit traject, dien je eerst een intakegesprek te doorlopen bij onze leefstijlarts. Zij zal samen met jou bekijken of dit traject de juiste keuze is voor jou. Het intakegesprek kan ingeboekt worden via het agendasysteem.