Een nieuw begin

Het is tijd voor iets nieuws.
Is dit wel het juiste moment om alle financiële zekerheid en opgebouwde geloofwaardigheid overboord te gooien om me te storten op een nieuw project?
In ons dagelijks bestaan worden we helemaal opgeslokt door de kloktijd.
Een volle agenda, een strak tijdschema en weinig ruimte voor onszelf. We worden als het ware geleefd, voortgestuwd door de lineaire tijd.
De beleving van tijd verschilt van moment tot moment. Soms lijkt de tijd voorbij te vliegen en soms lijkt het alsof de tijd stil blijft staan.
In de Griekse mythologie is Chronos de Godheid die staat voor de gemeten tijd. Hij wordt meestal afgebeeld als een oude man met een lange baard en een zandloper in zijn hand. Chronos staat voor de praktische tijd waarmee we de wereld inrichten, maar zegt niets over de subjectieve ervaring van de tijd.
Zijn jongste en meest rebelse kleinzoon, Kairos, is veel minder gekend.
Voorzien van een paar sterke vleugels leunt hij, in opperste concentratie, voorover om met behulp van een weegschaal goed af te wegen wanneer het juiste moment is aangebroken. Het is de kunst om Kaïros op dat moment bij de enige lange haarlok die hij bezit te grijpen. Ben je te laat, dan glijden je handen over zijn kale schedel en vliegt hij met de kracht van zijn sterke vleugels de ruimte in.
Geïnspireerd door het juiste moment vervagen obstakels en zie je een toekomst vol mogelijkheden.
Prachtig hoe de Grieken aan de hand van kleurrijke verhalen de essentie kunnen verwoorden.
Voor mij is het juiste moment nu aangebroken.
De gezondheidszorg én onze maatschappij hebben nood aan een frisse wind, een open blik, een brede visie, een langetermijnplan.
Mensen hebben nood aan houvast, handvaten die hen kunnen helpen om de verantwoordelijkheid voor hun leven en hun gezondheid weer in eigen handen te nemen.
In tijden van crisis is onze blik naar buiten gericht. Om ons eigen vege lijf te redden zijn we gefocust op de gevaren van buitenaf. Ons blikveld vernauwt. We proberen krampachtig onszelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen en wegen af welke keuzes in ons eigen voordeel zijn. Gedreven door angst verliezen we het hele plaatje uit het oog en volgen we blindelings de adviezen op van zij die het kunnen weten.
Beeld je een kudde gnoes in die achterna gezeten wordt door enkele leeuwen. Instinctief volgen ze de leider die probeert om zo snel mogelijk beschutting te vinden. Diegene die erin slagen om alle energie op zichzelf te richten en binnen korte tijd een veilige plaats weten te bereiken, hebben de grootste overlevingskansen.
Het is dus niet zo verwonderlijk dat dit mechanisme doorheen de evolutie is blijven bestaan. In een acute crisissituatie is het een belangrijke tool.
Wanneer een crisissituatie en de daarbij horende stressrespons te lang aansleept, ontstaat er een samenleving die zo gericht is op het redden van het zelf dat de verbinding met de ander verloren gaat.
Door onze focus op de buitenwereld te richten, verliezen we eveneens de verbinding met onszelf. Het lijkt alsof het geluk enkel te vinden is in de dingen buiten onszelf. Dingen die ons kunnen worden afgenomen. Dingen die vaak vluchtig zijn.
Stel je voor dat het anders kan. Dat we de angst kunnen loslaten en opnieuw onze focus binnen onszelf kunnen vinden.
Hoe zou het zijn om op grote schaal de verbinding met de ander, maar ook met ons eigen lichaam te kunnen herstellen. Wat voor samenleving zouden we zo kunnen creëren? Hoe zouden we onszelf voelen als we het leven zouden kunnen leiden dat we echt willen en ons goed zouden voelen in ons eigen lichaam.
Stel je voor dat we met ons gezondheidshuis ‘Pengvogel’ een eerste belangrijke stap kunnen zetten naar een betere gezondheidszorg.
Een gezondheidszorg waarbij iedereen meetelt, waar de focus ligt op welbevinden en de aandacht niet enkel gevestigd wordt op de ziekte, maar vooral op de mens achter de aandoening.
Dat soort gezondheidszorg willen wij creëren. Hier willen wij onze schouders onder zetten.
Wil jij mee met ons op weg?
Vanaf september verwelkomen we jou in Berlaar.
We kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten!